Elicit Privacyverklaring


In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

__

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Elicit. Elicit is een leverancier van Online diensten. Het kan daarom voorkomen dat Elicit jouw data kan inzien.
Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Elicit, of vragen hebt over hoe wij met gegevens omgaan, neem dan gerust contact op!


Barrierweg 36 | 5298 AC | Liempde
KVK Nr. 65065794

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Elicit. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Elicit via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

2. Analytics
De website van Elicit verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

3. Het kunnen sturen van offertes/facturen.
Voor het kunnen versturen van offertes/facturen slaan wij de volgende gegevens van je, of jouw bedrijf op.

  • naam
  • e-mailadres
  • adresgegevens
  • telefoonnummer

4. Registreren verrichte werkzaamheden.
Om onze werkzaamheden te verrichten houden wij een register bij van verrichte werkzaamheden. Deze gegevens zijn gekoppeld aan jou als klant.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Elicit ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van Google Mail en Google Analytics.

Gegevens die verstuurd zijn via het Contactformulier worden opgeslagen in de mailbox van Elicit.
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Elicit, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gegevens van klanten worden opgeslagen in onze eigen administratie software.
Hierin worden je naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer opgeslagen.
Ook houden wij een register bij van verrichte werkzaamheden.

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Elicit, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat je contact opneemt met Elicit via mail, dan worden die gegevens
die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal 2 jaar bewaard met uitzondering van mails die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering (zoals verrichte werkzaamheden, facturen). Hiervoor gelden wettelijke minimale bewaartermijnen.

Beveiliging

jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Elicit privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Elicit vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Elicit. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Elicit.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Elicit vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

4. Recht op het indienen van een klacht.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Elicit niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Elicit jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van deze rechten kan je een mail sturen of telefonisch contact opnemen. Ons streven is om je verzoek binnen een week af te handelen.

Plichten

Elicit verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Elicit via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Elicit de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Elicit met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Elicit behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Elicit dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Elicit te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.


Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. We zullen deze verklaring regelmatig updaten. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.

Contact

Neem contact op met Elicit voor vragen, vrijblijvend advies of het aanvragen van een offerte.

Elicit
Barrierweg 36
5298AC Liempde