People Planet Profit duurzaamheidscan

10 Maart 2011
Telos

Online people planet profit duurzaamheidsscan

Op basis van het people planet profit model van Telos heeft Elicit in samenwerking met de Brabantse Milieufederatie de  "PPPscan" webapplicatie ontwikkeld voor het uitvoeren van duurzaamheid scans.

Projecten beoordelen en scoren op duurzaamheid

De PPPscan webapplicatie laat bezoekers eigenen projecten beoordelen op duurzaamheid. Het people, planet, profit model van Telos wordt hiervoor als basis gebruikt. De 3 P's of "kapitalen" bevatten ieder een aantal onderwerpen genaamd "voorraden" waar een score aan kan worden gegeven.

Indien het project een positief effect heeft op een voorraad (een verbetering van de veiligheid bijvoorbeeld) wordt er een postieve score gegeven aan "veiligheid" onder het people kapitaal. Indien het project de veiligheid negatief beinvloed wordt er een negatieve score ingevoerd.

Scan resultaten zorgen voor inzichtelijke duurzaamheid

De scores van de voorraden worden na het scoren van alle kapitalen en voorraden opgeslagen en verwerkt. Op het resultatenscherm worden de scores inzichtelijk gemaakt met piecharts en de duurzaamheidsdriehoek. Deze verschillende grafieken zijn als PNG beschikbaar. Het complete overzicht kan worden geëxporteerd als PDF document en de opmerkingen en toelichtingen bij de scores kunnen als Word document worden opgeslagen.

Duurzaamheidsdriehoek

People piechart

 

Planet piechart

 

Profit piechart

 

Samen één scan uitvoeren

Bezoekers kunnen als projectleider een project starten en meerdere gebruikers uitnodigen om scores in te vullen voor de verschillende voorraden. Dit levert uiteindelijk bij de resultaten een gemiddelde op van alle deelnemers en spreidingsdiagrammen van de scores. Bij het scoren kunnen deelnemers tevens anoniem een opmerking of verbeterpunt noteren, welke later naar voren komen bij het eindresultaat van de groep.

Spreidingsdiagram van scores (4 deelnemers)

Uitnodigen van deelnemers via e-mail of inlogcode

Deelnemers kunnen worden uitgenodigd via een e-mailadres of krijgen van de beheerder van het project een inlogcode. Deze code kan met de webapplicatie worden gegenereerd tijdens het toevoegen van het project. Het inloggen met codes is geschikt voor scans die in groepsverband eenmalig tijdens een workshop worden uitgevoerd.

Groepen deelnemers en groepsresultaten

Indien gewenst kunnen de deelnemers vooraf worden ingedeeld in groepen zodat de resultaten van de scores per groep kunnen worden bekeken. Deze optie is handig indien er een aantal fracties of belanghebbende zijn bij een project en het verschil interessant is.

Telos

People Planet Profit webapplicatie voor duurzaamheidmeting naar het Telos model

Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen.

www.telos.nl

Code bits

Korte bits over webdesign, webdevelopment, css html en javascript.

Weblog

Onze mening over over maatwerk webdesign en webdevelopment.

Contact

Neem contact op met Elicit voor vragen, vrijblijvend advies of het aanvragen van een offerte.

Elicit
Barrierweg 36
5298AC Liempde

+31 (0)411-671519
info@elicit.nl